Lokality

StovkaOblast:
Moravský kras - severní část

Jeskyně:
Stovka

Historie:
Jeskyně byla objevena při ražení odvodňovací štoly. Je vývěrem spojených vod od Ostrova, Vilémovic a Harbešské plošiny. Byla zkoumána K. Absolonem a dalšími badateli. Nikomu se však nepodařilo překonat přítokové sifony těchto prostor. V šedesátých letech se tato lokalita stala předmětem průzkumných prací a došlo k objevu dalších prostor. Ve spolupráci s potápěči průzkumy dále pokračovaly a byla proražena štola nad vodní hladinou do prostor za Plškovým sifonem (1969). Do dnešního dne se podařilo proniknout 730 m od vstupu do Stovky, z toho 550 m pod vodou.

Přístup:
Odvodňovacím tunelem proti proudu Punkvy, na 100. metru odbočka doprava uměle rozšířenou chodbou. Po cca 200m vstup do vody.

Stav šňůr:
Šňůra je vyvázavá vlevo u vstupu do vody, pokračuje vyvázaná vlevo na stěně nebo na tyčkách zatlučených do bahna. Šňůra je v celé délce značená šipkami po 10 m.

Používaná výstroj:
Většinou používáme 2x12 trimix 18/35 do hluboké části a S80 s EAN50 na prvních 400 m.

Kontakt:
ZO 6-09 Labyrint, Michal Piškula, Radoslav Husák

Popis:
Vstup do vody na konci štoly, nízká, dostatečně široká chodba, profil 1 - 1,5 m x 0,6 - 1 m, na dně bahno. Po 70 m úžina, nutno odepnout stage, prostrčit ji před sebou, položit se co nejvíc do bahna a jde to snadno. Druhý jde ale do nulové viditelnosti. Nebo dát stage pod sebe nelehat až do bahna a protlačit se silou. Chodba pokračuje v přibližně stejném profilu, hloubkách 0 - 9 m až na 300. m, kde je malá volná hladina. Po dalších 100 m chodba postupně klesá do hloubky 20 m, kde začíná komín o průměru cca 2 m a ve vývrtce padá do 47 m. Odtud jde znovu nahoru do 27 m a za Bahnitou úžinou se otevírá prostornější chodba která postupně klesá dolů až do Hrnce. Na 535. m od vstupu do vody je za úžinou na štěrkovém dně Hrnce hloubka 52 m. Za úžinou je komora s břitem, vedoucí po suťáku trojúhelníkovou úžinou do Rozchrastěného dómu, kde je zatím známý konec v hloubce 47 m na 550. m. Návrat bezproblémový, pokud se plave trošku opatrně, tak v dobré viditelnosti. Je potřeba neodrbat dekompresi i když vzdálenost 400 m od vstupu k tomu svádí. Úžina bývá již většinou odkalená.

Přílohy: Mapa lokality 1:250

KLUB | ČLENOVÉ | LOKALITY | AKCE | KONTAKT
Copyright Labyrint 2021, Design / Webmaster - Jan Bulíř
Administrace webu