Lokality

Červíkovy jeskyněOblast:
Moravský kras - severní část

Jeskyně:
Punkevní jeskyně - Macocha

Historie:
Přikládám původní Křížův popis z roku 1864 (Jeden z účastníků sestupu do Macochy, medik Červík ze Žalkovic): "Třetí je jeskyně, do níž dvěma skulinami mezi balvany ponechanými lze obtížně vniknout, vede k dvěma jamám s vodou dva sáhy hlubokou; mezi těmito jamami strmí hřeben vymletého modravého kamene, přes který s nebezpečím jsem se dostal do chodby směru 14 hod., 7 sáhů dlouhé. U konce této jeskyně na prostrannějším a vodou tak vymletém místě, že půda je rozervána samými dolíky a korýtky rozevírá se jáma kolmá, na 4 sáhy hluboká, opět k vodě vedoucí; jeskyni tuto nazývám Červíkovou."

Spojnice Macochy a Amatérské jeskyně, v roce 1975 byla cesta nalezena potápěči Trygon klubu proplaváním 420 m dlouhého Předmacošského sifonu vedoucího z Červíkových jeskyní na dně Macochy do Východní macošské větve v Amatérské jeskyni. Práce zde byly obnoveny v říjnu 2006. Jeskyně byla znovu proplavána, natažená nová vodící šňůra a pořízena kompletní dokumentace.

Na přelomu roku 2006/2007 bylo nalezeno 340 m zcela nových vodních prostor - aktivního řečiště Punkvy, které vyúsťují v Horním jezírku na dně Macochy.

Přístup:
Ze dna Macochy, od Horního jezírka doleva po suťovém svahu. Vchod do jeskyně je pod spadlým balvanem. Po cca 20 m je žebřík dolů k ustrojovacímu platu, ze kterého vede žebřík do vody. Málo náročné.

Stav šňůr:
Říjen 2006 - natažena nová šňůra, uzlíky po 5 m, šipky po 10 metrech. Celková námi naměřená délka Předmacošského sifonu činí 311 m pod vodní hladinou za normálního stavu.

Květen 2007 - šňůra i v nových objevech, uzlíky po 5 m, šipky po 50 metrech.

Používaná výstroj:


Kontakt:
ZO 6-09 Labyrint, Radoslav Husák

Popis:
Po zanoření v Červíkových jeskyní vede chodba úzkou, podlouhlou skalní puklinou téměř kolmo dolů až do 18 m, dále chodba pokračuje v oválném až kruhovém průřezu bez sedimentu na dně cca 70 m v 18 m, kde vystoupá na 15 metrech až do 3 m. V této hloubce pak pokračuje až na 135. m, kde se profil mění - strop je obloukovitý, dno rovné s kulmskými droby a chodba pozvolna klesá až do 14 metrů. Zde se ocitáme na dně studny, stoupající za skalní kulisou nejprve velkým oválným profilem do hloubky 8 m, pak se větví do několika užších komínů, z nichž některé ústí až na hladinu (prozatím blíže nezkoumáno). V osmi metrech je možné vydat se dvěma směry, kratší cesta vede užšími puklinami cca 23 m, kde se spojí s delší cestou. Delší cesta pak obchází tato zúžení chodbami se stejným charakterem jako předchozí část jeskyně a po 47 m se obě trasy spojují (190. m od zanoření). V těchto místech je hloubka 3-5 m, chodba se po dalších 30 metrech rozšiřuje do "tůněk" s hladinami. Po dalších 40 metrech se charakter opět mění, tentokrát je chodba cca 7 m široká s nízkým profilem a kulisami, na dně kulmské droby. Jedná se řečiště Punkvy, které se po 50 metrech v přímém směru vynořuje v Amatérské jeskyni.

Podrobný popis nových prostor bude brzy přidán.

Přílohy: Mapa Předmacošského sifonu

KLUB | ČLENOVÉ | LOKALITY | AKCE | KONTAKT
Copyright Labyrint 2021, Design / Webmaster - Jan Bulíř
Administrace webu