Lokality

Dolní jezírkoOblast:
Moravský kras - severní část

Jeskyně:
Punkevní jeskyně - Macocha

Historie:
Obě jezírka na dně Macochy jsou známa od nepaměti. O Dolním jezírku píše například Dr. Martin Kříž ve zprávě z 18.8.1864: "Rybníček pod glorietem na straně západní bývá v létě 32 m dlouhý, 9 m široký a 6 m hluboký; na jeho dně jest mnoho dříví, ponejvíce klád sem spadených a mechem obrostlých." 9. ledna 1921 sestupuje E. Buršík s Draegrovým skafandrem do hloubky 15 m. Oznámil, že je to přirozená roura, která klesá v tomže tvaru dále, ale bez světla je tam bezmocný. Na podzim 1999 sestoupili do jezírka potápěči Jarek Nečas a Radek Jančar, konstatovali, že je velká naděje na další postup, ale nejdřív je potřeba vytahat spoustu naplavených klád. Při snížení hladiny Punkvy v prosinci ´99 byla celá vstupní puklina vyčištěna společným úsilím členů ZO 6-09 Labyrint a ZO 6-25 Pustý žleb. 30. ledna 1999 Michal Piškula dosáhl největší hloubky 48 m.

Přístup:
Lokalita je přímo na dně Macochy.

Stav šňůr:
Září 2006 - natažena nová šňůra. Podrobnosti viz jeskyně Čtyřicítka.

Používaná výstroj:
Většinou používáme 2x12 trimix, někdo vzduch. Na dekompresi vždy necháváme v 6 m kyslík. Časy na dně v hloubkách pod 33 m bývají 50 i více minut.

Kontakt:
ZO 6-09 Labyrint, Michal Piškula, Radoslav Husák

Popis:
Sestup širokou puklinou do hloubky 25m, suťový kužel, který klesá do hloubky 27 m. Odtud pokračuje puklinová chodba, která po 20 m přechází do meandru, ve kterém se mění profil na freatický ovál. Padá studnou do 33 m a ve vzdálenosti cca. 80 m "končila" zátarasem naplavených klád, tzv. Harampákem. Před Harampákem je vlevo odbočka, tzv. Klíčová dírka, trošku menší chodba, která meandruje a na prvních 30 m stoupá do hloubky 29 m. Tam se otvírá velká prostora. Hned u vstupu do ní se vlevo nachází Tunýlek, těsná litá chodba padající do cca 36 m a pokračujující dál. Z dómu pak pokračuje dolů poměrně velká chodba která na dalších 40 m dosahuje hloubky 48 m. Výška chodby se však snižuje na cca 30-40 cm. Za zúžením pokračuje suťový kužel nahoru, další postup by byl možný zřejmě pouze s bokovkami. V současné době je zával v Harampáku odstraněn a jeskyně je propojena se Čtyřicítkou "úzkou chodbou s rozeklanými stěnami".

Přílohy:

KLUB | ČLENOVÉ | LOKALITY | AKCE | KONTAKT
Copyright Labyrint 2021, Design / Webmaster - Jan Bulíř
Administrace webu